Ahava

AHAVA: Een geschiedenis vol innovatie!

Al sinds duizenden jaren trekt het Dode Zee gebied miljoenen bezoekers. Deze bijzondere regio vormt een natuurlijke bron voor het herstellen, verfrissen en vernieuwden van de huid. De unieke omgeving biedt de ideale omstandigheden voor het uitvoeren van onderzoek naar huidverzorgingstechnieken:

 • Hoge minerale concentraties;
 • Lage concentraties aan pollen en allergenen;
 • Een hoge luchtdruk;
 • Een lage blootstelling aan UV-straling.

AHAVA Dead Sea Laboratiores (DSL) is opgericht in 1988, met het doel om deze bijzondere vernieuwingsprocessen te onderzoeken en de kracht van deze processen toe te passen in doelgerichte gezichts- en lichaamsverzorgingsproducten.

Uitblinken met haar Dode Zee Expertise

De missie van Ahava is om de voordelen van de Dode Zee, door middel van hun expertise en innovatieve producten, beschikbaar te maken voor alle consumenten wereldwijd. Vandaag de dag is Ahava onheroeppelijk de Dode Zee Mineralen Beauty Expert. Ahava weet méér van de wetenschap achter de revitaliserende kracht van de Dode Zee dan wie dan ook. Zij maakt de voordelen van deze zee bereikbaar voor alle mensen wereld!

Osmoter™: Meest innovatieve concentraat van Dode Zee Mineralen

Na vele jaren onderzoek naar de geheimen van de Dode Zee, hebben Ahava wetenschappers meerdere unieke huidverzorgingsformules ontwikkeld. De meest innovatieve ontwikkeling is de Osmoter™. Osmoter™ is een gebalanceerd concentraat van Dode Zee mineralen. Het bevat de hoogste concentratie aan mineralen wereldwijd. Het bestaat uit zware mineralen zoals kalium, calcium en magnesium. Deze mineralen stimuleren de essentiële huidfuncties. De technologie helpt bij het herstellen van de levendigheid van de huid en verbetert haar natuurlijke capaciteiten om vocht vast te houden in de huid. Het gebruik van Osmoter™ trekt vocht en voedingsstoffen naar de bovenste huidlagen van de epidermis, waar vocht het hardst nodig is.

Ahava voorziet alle mensen wereldwijd van de voordelen van de Dode Zee, door de verwerking van Osmoter™ in al haar producten.

Investeren in Onderzoek en Ontwikkeling

Ahava investeert intensief in onderzoek, waaronder in het behoud van haar eigen 'State-of-art Laboratory' en de productiefaciliteiten aan de oevers van de Dode Zee. Hier bestuderen wetenschappers de therapeutische effecten van mineralen op de huid en ontwikkelen zij er gepatenteerde formules. Ahava's onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling is opgesplitst in twee hoofdlaboratoria:

1 - Formulation Laboratory: Wereldleider in de ontwikkeling van hoge elektrolyt colloïdale systemen voor de applicatie van cosmetica.

2 - Skin Biotechnology Laboratory: Één van 's werelds meest vooruitstrevende onderzoekslaboratoria, die gebruik van maken van alternatieve testmethoden (dan dierproeven) om de biologische effecten van mineralen op de huid te onderzoeken.

Ahava werkt nauw samen met vooraanstaande wetenschappelijke centra, zeer grote universiteiten en met onderzoeksinstituten in Israël en Europa. Samen publiceren ze klinisch bewezen resultaten in grootse wetenschappelijke tijdschriften, die de revitaliserende effecten van de op mineralen en op planten gebaseerde producten aantonen. Om de integriteit en de effectiviteit van de producten en formules te garanderen maakt Ahava gebruik van de hulp van externe faciliteiten om te voorzien in klinische testen en consumententesten. Bovendien voldoet Ahava aan een ontelbaar aantal internationale kwaliteitsstandaarden, waaronder de ISO9001 (GMP) certificering.

Investeren in de Toekomst

Ahava gaat door met innoveren. De organisatie is toegewijd aan de voortdurende onderzoeken naar Dode Zee mineralen, om elk jaar nieuwe huidverzorgingstechnologieën en producten te ontwikkelen!

Natuurlijke, Huidvriendelijke Ingrediënten

Alle Ahava producten voor gezicht en lichaam zijn:

 • Vrij van parabenen;
 • Vrij van sulfaten (SLS / SLES)
 • Grondig op allergieën getest
 • Bijzonder geschikt voor overgevoelige huid
 • Vrij van dierproeven
 • Geproduceerd zonder petroleum (minerale oliën)
 • Geproduceerd zonder agressieve synthetische ingrediënten
 • Geproduceerd zonder genetisch gemodificeerde organismen

Ahava gebruikt natuurlijke grondstoffen, allen geverifieerd door Ecocert, een onafhankelijk 'European Standards Organization', waaronder Dode Zee water, Dode Zee modder en Dode Zee zout.Ecocert is een keurmerk dat aangeeft dat de grondstoffen van de producten een natuurlijke oorsprong hebben.

Verantwoordelijkheid voor het Milieu

Trouw aan de filosofie van het beschermen van de schoonheid van het Dode Zee gebied, streeft Ahava naar het behoud van haar ongerepte omgeving en haar kwetsbare natuurlijke balans.

De gehanteerde productieprocessen zijn niet-vervuilend, duurzaam en milieubewust. Bij geen enkele testfase zijn dieren betrokken en Ahava producten zijn verpakt in 100% recyclebare tubes, flesjes en potten. Ahava voldoet aan internationale kwaliteitsstandaard, waaronder de ISO 14001, met als missie het promoten van effectiever en efficiënter milieubeheer.

Ahava is trots om onderdeel te zijn van de kleurrijke, hardwerkende gemeenschappen die de puntjes op de 'i' zetten van het Dode Zee gebied. De organisatie neemt een actieve rol in, in de sponsoring van talloze culturele en sportieve evenementen, zoals het Ahava Tamar Festival voor muziek en de jaarlijke Ein Gedi Run.

Onderwijs vormt een belangrijke zaak voor Ahava. Ze ondersteunt studenten door middel van een speciaal collegegeldfonds, in samenwerking met het college van de lokale gemeenschap. Ahava besteedt meer dan 100 uur per jaar aan het onderwijzen van jonge mensen over behoud van de schatten van het Dode Zee gebied. Ahava hoopt da deze onderwijzende inspanningen, samen andere duurzame initiatieven, bijdragen aan het behoud van de Dode Zee en haar schoonheid voor de komende generaties.

Ahava producten in Nederland kopen?

Dan ben je bij Haarshop.nl aan het juiste adres! Bij ons als verkooppunt kun je Ahava producten kopen van de volgende lijnen. Per lijn hebben we een toelichting gegeven met wat het doet:

Kies dus nu het Ahava product dat jij nodig hebt, dan zorgen wij dat deze snel bij je wordt bezorgd!

Ahava

Artikel 1-24 von 68

Absteigend sortieren
Seite
pro Seite

AHAVA: Eine Geschichte der Innovation!

Das Gebiet am Toten Meer hat seit Tausenden von Jahren Millionen von Besuchern angezogen. Diese spezielle Region ist eine natürliche Quelle für die Reparatur, Erfrischung und Erneuerung der Haut. Die einzigartige Umgebung bietet die idealen Bedingungen für die Erforschung von Hautpflegetechniken:

 • Hohe Mineralkonzentrationen;
 • Niedrige Konzentrationen von Pollen und Allergenen;
 • Hoher Luftdruck;
 • Geringe Exposition gegenüber UV-Strahlung.

AHAVA Dead Sea Laboratiores (DSL) wurde 1988 mit dem Ziel gegründet, diese außergewöhnlichen Erneuerungsprozesse zu erforschen und die Kraft dieser Prozesse in gezielten Gesichts- und Körperpflegeprodukten anzuwenden.

Hervorragend mit seiner Expertise im Toten Meer

Ahavas Mission ist es, die Vorteile des Toten Meeres durch ihr Fachwissen und ihre innovativen Produkte allen Verbrauchern weltweit zur Verfügung zu stellen. Heute ist Ahava unwiderruflich der Beauty-Experte für Mineralien aus dem Toten Meer. Ahava weiß mehr über die Wissenschaft hinter der revitalisierenden Kraft des Toten Meeres als jeder andere. Sie macht die Vorteile dieses Meeres für alle Menschen auf der Welt zugänglich!

Osmoter ™: Das innovativste Konzentrat von Mineralien aus dem Toten Meer

Nach vielen Jahren der Erforschung der Geheimnisse des Toten Meeres haben Ahava-Wissenschaftler mehrere einzigartige Hautpflegeformeln entwickelt. Die innovativste Entwicklung ist der Osmoter ™. Osmoter ™ ist ein ausgewogenes Konzentrat aus Mineralien des Toten Meeres. Es enthält die weltweit höchste Konzentration an Mineralien. Es besteht aus schweren Mineralien wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Diese Mineralien stimulieren wichtige Hautfunktionen. Die Technologie hilft dabei, die Lebendigkeit der Haut wiederherzustellen und verbessert ihre natürliche Fähigkeit, Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Durch die Verwendung von Osmoter ™ werden Feuchtigkeit und Nährstoffe in die obersten Schichten der Epidermis geleitet, wo Feuchtigkeit am dringendsten benötigt wird. 

Ahava bietet allen Menschen weltweit die Vorteile des Toten Meeres, indem Osmoter ™ in alle seine Produkte integriert wird. 

In Forschung und Entwicklung investieren

Ahava investiert stark in die Forschung, einschließlich der Erhaltung seines eigenen hochmodernen Labors und der Produktionsanlagen an den Ufern des Toten Meeres. Hier untersuchen Wissenschaftler die therapeutischen Wirkungen von Mineralien auf die Haut und entwickeln proprietäre Formeln. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Ahava ist in zwei Hauptlabors unterteilt:

1 - Formulierungslabor: Weltweit führend in der Entwicklung von kolloidalen Systemen mit hohem Elektrolytgehalt für die Anwendung von Kosmetika.

2 - Labor für Hautbiotechnologie: Eines der weltweit fortschrittlichsten Forschungslabors, das alternative Testmethoden (außer Tierversuchen) verwendet, um die biologischen Auswirkungen von Mineralien auf die Haut zu untersuchen.

Ahava arbeitet eng mit führenden wissenschaftlichen Zentren, sehr großen Universitäten und Forschungsinstituten in Israel und Europa zusammen. Gemeinsam veröffentlichen sie klinisch erprobte Ergebnisse in wichtigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die die revitalisierenden Wirkungen der mineralischen und pflanzlichen Produkte demonstrieren. Um die Integrität und Wirksamkeit seiner Produkte und Formeln sicherzustellen, nutzt Ahava die Unterstützung externer Einrichtungen, um klinische Tests und Verbrauchertests durchzuführen. Darüber hinaus erfüllt Ahava eine Vielzahl internationaler Qualitätsstandards, darunter die ISO9001 (GMP) -Zertifizierung.

In die Zukunft investieren

Ahava setzt seine Innovationen fort. Die Organisation engagiert sich für die kontinuierliche Erforschung von Mineralien aus dem Toten Meer, um jedes Jahr neue Hautpflegetechnologien und -produkte zu entwickeln!

Natürliche, hautfreundliche Inhaltsstoffe

Alle Ahava-Produkte für Gesicht und Körper sind:

 • Frei von Parabenen;
 • Frei von Sulfaten (SLS / SLES)
 • Gründlich allergiegetestet
 • Besonders geeignet für überempfindliche Haut
 • Frei von Tierversuchen
 • Hergestellt ohne Erdöl (Mineralöle)
 • Hergestellt ohne aggressive synthetische Inhaltsstoffe
 • Produziert ohne gentechnisch veränderte Organismen

Ahava verwendet natürliche Rohstoffe, die alle von Ecocert, einer unabhängigen Europäischen Normungsorganisation, geprüft wurden, darunter Wasser aus dem Toten Meer, Schlamm aus dem Toten Meer und Salz aus dem Toten Meer.

Verantwortung für die Umwelt

Getreu der Philosophie, die Schönheit des Toten Meeres zu schützen, ist Ahava bestrebt, seine unberührte Umwelt und sein zerbrechliches natürliches Gleichgewicht zu bewahren.

Die verwendeten Produktionsverfahren sind umweltfreundlich, nachhaltig und umweltbewusst. Tiere sind an keiner Testphase beteiligt und Ahava-Produkte werden in 100% recycelbaren Röhrchen, Flaschen und Gläsern verpackt. Ahava erfüllt internationale Qualitätsstandards, einschließlich ISO 14001, mit dem Ziel, ein effektiveres und effizienteres Umweltmanagement zu fördern.

Ahava ist stolz darauf, Teil der farbenfrohen, hart arbeitenden Gemeinschaften zu sein, die dem Gebiet des Toten Meeres den letzten Schliff geben. Die Organisation nimmt eine aktive Rolle ein und sponsert zahlreiche kulturelle und sportliche Veranstaltungen wie das Ahava Tamar Music Festival und den jährlichen Ein Gedi Run.

Bildung ist eine wichtige Angelegenheit für Ahava. Sie unterstützt Studenten durch einen speziellen Studienfonds in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Community College. Ahava verbringt mehr als 100 Stunden im Jahr damit, junge Menschen über die Bewahrung der Schätze des Toten Meeres aufzuklären. Ahava hofft, dass diese Bildungsbemühungen zusammen mit anderen nachhaltigen Initiativen zur Erhaltung des Toten Meeres und seiner Schönheit für kommende Generationen beitragen werden.

Ahava-Produkte in den Deutschland kaufen?

Dann sind Sie bei Haarshop.de genau richtig! An unserer Verkaufsstelle können Sie Ahava-Produkte aus den folgenden Linien kaufen. Wir haben für jede Zeile eine Erklärung gegeben:

Wählen Sie also das Ahava-Produkt, das Sie jetzt benötigen, und wir sorgen dafür, dass es schnell an Sie geliefert wird!